Zostań wiślakiem

17 listopada 2014

Turniej o Złotą Rękawicę Wisły - Regulamin

W rozwinięciu przedstawiamy regulamin turnieju o Złotą Rękawicę Wisły.

REGULAMIN
XXXIV Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego
"O Złotą Rękawicę Wisły"

 

1.      Cel turnieju:
Celem turnieju jest popularyzacja boksu w Społeczeństwie, a szczególnie wśród Młodzieży. Hasło Turnieju "Boks Kontra Pijaństwu i Narkomanii";.

2. Termin turnieju
Turniej odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2014r. w obiektach TS Wisła Kraków w Krakowie przy ulicy Reymonta 22.

3. Zasady uczestnictwa w turnieju:
Do turnieju zostaną dopuszczeni zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych oraz z następującym doświadczeniem:

a/  kadeci  - urodzeni w latach 1998-1999, kategoria wagowa od 46 kg do +80 kg min. 5 walk
b/ Junior  -  urodzeni w latach 1996-1997, kategoria wagowa od 52kg do +91kg - min. 5 walk
c/ Senior  - urodzeni w latach 1995, kategoria wagowa od 48kg do +91kg - min. 5 walk

 Organizator zastrzega sobie dopuszczenie zawodników z mniejszą ilością walk w uzasadnionych przypadkach, oraz zastosowanie odstępstw od przedstawionego regulaminu tylko w uzasadnionych jednostkowych przypadkach zgodnych z regulaminem P.Z.B.

Ponadto:

 Turniej rozegrany zostanie zgodnie z regulaminem sportowym PZB t.z. walki: Juniorów i Seniorów trwają 3 rundy po 3 minuty z jednominutowymi przerwami między rundami. Kadeci 3 rundy dwuminutowe z 1 minutą przerwy między rundami. Zawodnicy występują we własnym (atestowanym przez A.I.B.A) sprzęcie sportowym i specjalistycznym. Turniej rozgrywany jest w systemie pucharowym, zawodnik przegrywający odpada. Zestawienie par ustala się w drodze losowania, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstawienia zawodników. Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. Zawodników obowiązuje start w kasku i rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzą do walk. Seniorzy walczą bez kasków, zawodnicy startujący w kategorii wagowej od 48 kg.-64 kg walczą w rękawicach 10-cio uncjowych, natomiast od kat. wagowej 69 kg.- +91 kg. w rękawicach 12-to uncjowych. Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu (szczęki) koloru czerwonego.

    Zespoły uczestniczące w Turnieju pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdów. Noclegi oraz wyżywienie może zarezerwować  organizator tylko na indywidualne  zgłoszenie na piśmie określające ilość zawodników i osób towarzyszących oraz ilość dni zakwaterowania. Wykaz i adresy Hoteli, Hosteli z podaniem cen za nocleg i ew. wyżywienie pod nr tel. Tomasz Winiarski 606 706 855, Piotr Snopkowski 504 313 222.

    Wybrane zaproszone ekipy zagraniczne mają pokryte przez Organizatora noclegi i wyżywienie (oraz ew. transport z i na lotnisko/a).

    Koszty przygotowania i przeprowadzenia turnieju ponosi organizator, zapewniając uczestnikom: szatnię, opiekę lekarską oraz nagrody.

    Organizator nie będzie pobierał opłat startowych.

4. System rozgrywania turnieju:

Ostateczny przebieg turnieju będzie zależał od ilości zgłoszeń i zostanie podany na konferencji technicznej 28 listopada 2014r.

5. Sędziowie:
Obsadę sędziowską zapewnia PZB oraz MZB.

6. Opieka lekarska:
Zapewnia organizator turnieju.

7. Nagrody:

Główną nagrodą Turnieju będzie Statuetka "Złotej Rękawicy Wisły"; oraz Plater, którego fundatorami są w tym roku Andrzej Wawrzyk oraz Przemysław Saleta. Statuetkę Złotej Rękawicy oraz nagrodę pieniężną otrzymuje Najlepszy Junior, którego wybierają Organizatorzy (Jury) wraz z zaproszonymi Sędziami ew. Działaczami (wskazanymi przez Organizatora).

Dla najlepszych zawodników turnieju przewidziano:  statuetki, puchary, medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

8. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie i licencje krajowych związków bokserskich. (Polacy - PZB)

PROGRAM TURNIEJU

 

Pierwszy Dzień Turnieju
Piątek 28.11.2014r. 
          
Sala Bokserska (Nowa Hala Wisły)

godz.08.00 - 11.00                               badanie lekarskie i waga zawodników
godz.13.00                                         konferencja techniczna i losowanie
godz.16.00                                         początek walk     

Drugi Dzień Turnieju
Sobota 29.11.2014r.
Sala Bokserska ( Nowa Hala)                      

godz. 8.00                                          badanie lekarskie i waga zawodników
godz.11.00                                         rozpoczęcie walk przedpołudniowych
godz.16.00                                         rozpoczęcie walk popołudniowych

Trzeci  Dzień Turnieju                      
Niedziela 30.11.2014r.
Hala Główna                      

godz. 8.00                                           badanie lekarskie i waga zawodników                  
godz. 11.00                                         Finały, dekoracje oraz program artystyczny

Po walkach Finałowych odbędą się (z poślizgiem 1 -walki po każdym finale) dekoracje Pucharami, Statuetkami, Medalami, Dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Po zakończeniu walk finałowych zostanie ogłoszony Zdobywca (Najlepszy  Junior) Statuetki " Złotej Rękawicy Wisły".  Również po walkach finałowych zostaną wręczone Puchary i Nagrody dla najlepszego zawodnika Turnieju (poza "Złotą Rękawicą"), najlepszego technika, najlepszego kadeta, najlepszego seniora, najlepszego trenera oraz najlepszej Drużyny. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zmian w programie Turnieju. Po dekoracjach nastąpi uroczyste zakończenie Turnieju.

Kontakt:
- Tomasz Winiarski, tomaszwiniarski@op.pl.pl, tel: 606706855
- Piotr Snopkowski, piotrsnopkowski@onet.pl, tel: 504313222
- Sekretariat klubu, tel:  +48126304500

Zgłoszenia do Turnieju będziemy przyjmować do 28 listopada 2014r. na adres Klubu: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków ul. Reymonta 22; 30-059 Kraków lub e-mail: sekretariat@tswisla.pl

 

Łączę sportowe pozdrowienia 
Kierownik Sekcji Bokserskiej T.S Wisła
Piotr Snopkowski